mandag 17. desember 2018

En håpets dør....Resepsjonen
De har sett utfordringene,og de gjør noe med det....
 En stiftelse har vokst frem i Choré. Det er en diakonal stiftelse, og den har sitt utgangspunkt i Filadelfiamenigheten, men både leger og annet helsepersonell fra byen trår støttende til, og alle gjør det gratis....Målet er å kunne hjelpe.. hjelpe dem som ikke har mulighet til legekontroll, eller et besøk hos tannlegen, eller få ordnet Tv, radio eller vaskemaskin Teamet  består av både lege, sykepleier , psykolog, jordmor, agronom , fysioterapeut, frisører, elektro reparatør og veterinær...… Stiftelsen initiativtaker er pastor Gladys Molinéz, som selv er psykolog.  
mor med sine barn hos legen
venterommet til klinikken
Annenhver måned samles de  for å gi en hjelpende hånd til de som trenger det. En bygd eller et tettsted blir besøkt ofte er det den lokale skolen som blir samlingspunktet for assistansen. her blir klasserommene omgjort til undersøkelsesrom eller "frisørsalong", eller til et lite verksted.
                   
nå er det bare å gape opp
Målet er å kunne hjelpe noen, i en vanskelig hverdag.
Områdene rundt Choré en befolket for det meste av småbrukere. De dyrker sin egen mat, men det blir  ikke mye til overs til andre ting. Ingen kontroll hos lege før en blir sjuk, og det er de aller færreste som tenker på tannhygiene... da er det godt at noen kommer og sier, kom få en kontroll gratis... Finner

stas å få stellet håret...
tannkost og tannkrem for første gang?
helsepersonalet noe, så blir de anbefalt å søke kontakt ved byens sykestue, for videre undersøkelse...Vi var med en søndag formiddag, og det var imponerende å se hvordan det var lagt opp, og en strukturert gjennomføring...De besøkende ble tatt imot i resepsjonen som var et bord i skyggen mellom skolebyggene. her fikk de kølapp, og satte seg så utenfor, hos den de ville besøke.... Til sammen hadde de denne søndagen totalt 220 behandlinger.. Mange gikk glade og fornøyde hjem. For noen var det bra å få snakke med legen eller psykologen.. Men de som kom fra frisøren, var kanskje de som smilte bredes, men det var også stas å få tannkost og tannkrem, muligens for første gang.....Det føles godt å se at noen blir hjulpet... Og det føles ubeskrivelig godt at dette initiativet  har noen fra menighet og lokalmiljø tatt selv....Nå brukes tiden frem til neste gang en skal ut, med å banke på dører, be om støtte, besøke apotek for å be om medisiner samle sammen slik at et annet tettsted kan bli hjulpet på nyåret.... Skulle du ønske å støtte dette kan du gjøre de ved å benytte VIPPS 111750 eller over bankkonto,   3201 11 71523
psykologen i samtale
fysioterapeut teamet

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar