tirsdag 31. januar 2012

De har en drøm...

17 av studentene for 2012
De er mange, ungdommene som tar kontakt med oss. Felles for dem er at de bærer på en drøm om å kunne bli noe, få seg en utdannelse. Felles for dem er også  at de kommer fra familier som ikke har mulighet til å hjelpe dem økonomisk. Felles for dem er også  at de ikke kan få studielån, hverken statlig eller privat, da noe slikt ikke eksisterer i Paraguay.
Vi hadde innkalt alle til en felles samling hos Olav og Gloria, der vi gikk igjennom alle formaliteter, og gikk gjennom hvert punkt av den avtalen som ligger til grunn for studiehjelp fra Sueños. Gloria og Olav hadde lagt ned et grundig arbeid i forkant, og samlingen ble meget vellykket. Alle var begeistret, både for opplegget og for serveringen!
Vi er blitt kontaktet av mange, og vi sitter igjen med en gruppe på totalt  29 stk, av disse er 10 nye studenter. Skal vi klare dette trenger vi 10-15 nye støttepartnere. Klarer vi i fellesskap å skaffe disse?? Jeg håper det, for jeg vet hva det betyr for disse å få en mulighet!
Dette er ungdommer som drømmer, ungdommer som på tross av at de kommer fra økonomisk resurssvake familier, drømmer om å bli noe for seg selv, for sin familie,  og vi vil så gjerne hjelpe dem med å realisere sin drøm.
Hva er det de ønsker å studere, jo det er, sykepleie, data, ærnæring, jus, medisin, økonomi, fysioterapi, psykologi, musikk, lærer, journalist.
Jeg fikk en telefon fra en mor idag tidlig, vi har lovet sønnen hennes hjelp. Samtalen var ikke lang, det var hovedsaklig: "Ingvald, takk for denne mulighet som dere gir gutten min, jeg vet ikke hvorledes jeg skal få uttrykke min takknemlighet." Klarer vi å sette oss inn i denne mors situasjon, hva hun føler når sønnen hennes får en mulighet til å oppnå noe som hun trodde var umulig? 
Jessica
Jessica er en av dem som håper å få hjelp. Under hele ungdomstiden har hun hatt ansvaret for sin syke mor, og ved siden av videregående skole har hun solgt urter for at de skal klare seg. Men som de andre ønsker hun seg en utdannelse, noe vi har et ønske om å hjelpe henne med, men vi trenger støtteparterer.
Ariel er en annen ungdom som kommer fra det nordøstlige Paraguay. Han begynte i 2011 å studere data, uten penger.Jobbet litt ,bodde på et rom på arbeidsplassen, og holdt det gående med et håp om at noe skulle dukke opp. Samme uke som han fikk beskjed om å forsvinne dersom han ikke betalte, var vi på besøk,  ja dere forstår hvordan det gikk, vi betalte for de sju månedene han skyldte skolepenger, og gav løfte for de resterende tre måneder av skoleåret. Men nå er det et nytt studieår, og Ariel har fem år foran seg med studier for å få sin eksamen. Kan vi makte å hjelpe denne foreldreløse ungdommen i å realisere sin drøm?
Ariel
.Foruten disse ungdommene er der også enslige mødre som kjemper en kamp for å kunne overleve, samtidig som de ønsker å få seg en utdannelse. Vi klarer ikke å hjelpe alle, men sammen klarer vi flere, og for hver en vi hjelper betyr det at de får en annen hverdag!
 Sueños trenger din støtte for å kunne hjelpe!