lørdag 16. mai 2015

Gir stipender til 40 studenter..........


Skoleåret er nå  i full gang. Oppstarten ved universiteter og høyskoler er hovedsakelig i februar måned. Det er alltid spenning knyttet til studiestart, både for de som mottar stipend fra Sueños, men også for oss som er bindeleddet mellom givere og mottagere.
Dette året har søknadene til Sueños vært mange, svært mange. Vi er takknemlige til dere som er våre støttepartnere, for muligheten dere gir oss til å hjelpe Paraguays ungdom med høyere utdannelse.
I år har vi totalt 40 studenter. Det er en flott gruppe. Noen av dem er enslige mødre, noen er familiefedre, noen har foreldre som bryr seg om dem, men som på grunn av ekstrem fattigdom  ikke makter å gi sønnen eller datteren videre utdannelse.
Dette året støtter vi også to ungdommer fra Achè-stammen, i å fullføre videregående.
Så støtter vi også en jente i førskolen og en jente i førsteklasse. De to siste er døtre til en enslig mor, som selv fikk minimal skolegang, da gaten ble tidlig hennes hjem...  Hun kjemper en tøff kamp får seg og sine, for at de ikke skal oppleve det samme som hun selv opplevde.....
Den hjelpen vi formidler har en enorm betydning for disse det gjelder. Tenk bare,... to enslige mødre er i full gang med studier. Hva hadde alternativet vært for dem.... to flotte ungdommer, gutter, uten den nære familie, nå i full gang med studier. Etter en tid med bekymring for fremtiden, er det nå begeistring. Noen ukjente langt borte brydde seg om dem, og gav dem en         mulighet....

Vi er blitt kjent med de aller fleste, og treffer dem på våre turer rundt om, og vi føler oss privilegert som får lov til å formidle denne hjelpen. Men det skal heller ikke skjules at vi føler et ansvar både ovenfor studentene, men også ovenfor giverne. Ansvaret kjennes spesielt da den norske kronen plutselig svekket seg. Men slik er livet det svinger, og alt er ikke like lett å forutse. Men for oss er det å håpe at kronen styrker seg igjen.....Gildt er det i alle fall å se
alle disse som nå studerer for fullt, og benytter muligheten de har fått. Og vi, ja vi gleder oss med dem.......
Og vi ser at det nytter! Alle av de som vi har fått hjulpet til å fullføre sine studier, har i dag fast jobb rundt om i Paraguay!
Du finner dem i kommuneadministrasjonen, som lærere i grunnskole og videregående skole, ved sykehus og klinikker, ved advokatkontorer!
De hadde i utgangspunktet ingen mulighet.... Men den muligheten de fikk forandret fremtiden, både for dem og familiene deres.....
Sueños som betyr drømmer, gir en mulighet til å realiserer drømmer.
Vil du bli en støttepartner, og gi oss mulighet til å hjelpe flere, kan du bruke konto nr. 3250 23 43105.