onsdag 21. januar 2015

Nytt studie år, nye utfordringer.......

studentene fra Chorè , sammen med Gloria og Olav
Da er vi i gang med et nytt studieår for de  som blir gitt en mulighet til å studere gjennom Sueños. Dette året har vi tatt ansvaret for 35 ungdommer. Felles for dem er at de uten denne støtten hadde de ikke hatt noen mulighet til videre utdannelse. Hva fremtiden da hadde blitt kan en lett tenke seg. Nå er de lykkelige og entusiastiske over muligheten de har fått.
Vi legger ingen føringer for hva de skal studere, men lar de følge det de selv ønsker. Studievalgene dette året er; medisin,sykepleie, psykologi, data, økonomi/administrasjon, fysioterapi, miljø/hms, veterinær, lærer, agronom.
Vi har hatt samling med de alle, og en studiekontrakt er undertegnet. For de nye er også en bankkonto opprettet der stipendet blir overført. Alt er lagt opp på ryddig måte.


19 av studentene kommer fra Chorè og området omkring Chorè. De andre studentene kommer fra byene Atyra, Ypacarai og Villarrica. Alderen på dem strekker seg til 18 år for de yngste, til noe over 30 for de eldste. Blant de studerende finner en også to enslige mødre. Dette synes vi er bra, med tanke på at nå vil fremtiden bli annerledes både for mor og barn. Vi finner også blant studentene to fedre, som tar utdannelse. Den ene begynner på veterinærstudiet, den andre fortsetter på agronomstudiet. Tre av dem som også studerer er husmødre, to av disse er pastor hustruer. Så det er en fin sammensatt gruppe.

Rita


Gladys
Bildet viser Gladys, pastor frue i Chorè. Etter 12 år satte hun seg på skolebenken, og er nå bare et par år unna å avslutte sine psykologi studier. Hvordan har det gått? Topp karakterer og i år diplom som beste elev ved universitetet  Unisal i Chorè. Dette ved siden av at hun står i et intens menighetsarbeid.

Rita er ny student i år. Hun er også pastor frue fra Atyra, og begynner nå sine fysioterapi studier.

Emmanuel
En av dem jeg er glad for at vi kan hjelpe er Manuel, for han har absolutt ingen å støtte seg til. Helt alene, men nå får han bo hos noen venner, og starter opp sine data studier. En flott ungdom med fine egenskaper.

Det er en stor glede for oss å kunne formidle denne støtten, men vi vet og alle studentene vet at det finnes en gruppe mennesker i Norge som gjør dette mulig, og som gir dem denne muligheten.
Du ser ikke det vi ser, smilene, de lysende øynene, og tårene som kommer over muligheten som blir dem til del. Takk for at du er med på dette!  Takk for at du bryr deg!  Vi er med og løfter frem flott ungdom, ungdom som på sikt vil bygge et bedre Paraguay!  Og jo flere vi er, jo flere makter vi å løfte frem. Ønsker du å være med er Sueños sin bank konto: 3250 23 43105torsdag 8. januar 2015

Je tar alle sju... sa Marte Svennerud

Foran meg ligger mange søknader, de aller fleste håndskrevne, alle er skrevne av håpefulle ungdommer. Flere av disse uten foreldre, men ved hjelp av besteforeldre eller andre i familien har de gjort ferdig videregående. Men hva nå??  Alle søknadene inneholder et håp, kanskje er jeg blant de heldige. Det er alt annet enn lett å foreta en utvelgelse, for du vet så altfor godt hva det innebærer for den det gjelder.
Tankene mine går tilbake til folkeskolen på 1950 tallet, til landhandler Marte Svennerud på Hedmarken. Bygda skulle ta hånd om en barneflokk på sju. Alle barna ville jo til Marte, da hun ble klar over det, sa hun: Je tar alle sju, itte no knussel....... Jeg  har lysst å si det samme : Vi tar alle, itte no knussel..... Vil vi klare det ?  Jeg klarer i alle fall ikke å utelukke noen. Jeg stoler på at Sueños er etter Guds vilje, og at det nødvendige vil komme inn. Har fått flere oppmuntrende meldinger de siste dagene om personer som vil være med å støtte, men vi trenger flere og jeg tror at vi vil makte det sammen..... Hvem er de så disse ungdommene, du skal få møte noen her.....

Moisses er en ungdom fra Chorè,18 år gammel. Han ble tatt hånd om av en eldre dame rett etter fødselen, og har bodd hos henne siden. Vet ikke noe om foreldre eller familie. Han er aktiv i menigheten, og trommeslager i lovsangsteamet..... Ønsket er å studere miljø/HMSLiz er en flott jente som oppsøkte oss. Bor hos bestemor i et meget enkelt hjem. Foreldra reiste hver sin vei, så har bestemor gjort det hun har maktet. Gikk ut videregående med topp karakterer, men nå er det opp til oss om hun kommer videre....Drømmen er å studere psykologi.Cornelio hadde topp karakter fra videregående, men  hadde etter det, noen turbulente år. Han har fått orden på seg selv og fått seg familie. Drømmen om veterinær studier har alltid vert der, men hvordan skulle det gå til, for en som lever fra dag til dag...Rita hadde ikke mulighet til så mye skolegang i ungdommen. Hun er nå pastorfrue, har egne barn, og har gjort ferdig videregående på kveldstid. Godt gjort ved siden av å være mor og aktiv i menigheten. Hun har et stort ønske om å studere fysioterapi..Så er det Fatima, som vi kom i kontakt med på "overtid". Hjemmet hennes der hun bor sammen med mor og en bror er så enkelt som det kan være, men jenta gikk  hvert år av videregående ut som beste elev, og hvert år med femmere i alle fag... i tillegg aktiv søndagskole-lærer i menigheten. En flott og på alle måter en positiv jente


Beatriz har maktet å fullføre to år av sykepleiestudiene. Hun bor sammen med sin mor og en mindreårig  bror. Hun har lang vei til facultetet, 28 km det vil si 56 km daglig på dårlig jordvei. Det er ikke veien som har bekymret henne den siste tiden, det er økonomien, for nå klarer ikke mora å dekke studiene lenger. Den lille lønna hun har dekker det aller nødvendigste for familien.  Derfor kom søknaden til Sueños med bønn om hjelp til å fullføre studiene.


Nå på lørdag og neste fredag skal vi møte alle ungdommene, både de som fortsetter sine studier og de nye som har sendt oss søknad om stipend. Jeg vet de er spente og nervøse for de vet ikke hvilken avgjørelse vi har tatt. Vi klarte ikke å velge bort noen, så det blir at vi tar dem alle.......

Vil du være med oss i dette å hjelpe frem paraguaysk ungdom som ikke har økonomi til å studere, kan du kontakte oss, eller bruke konto nr.3250.23.43105